Çözüm Bilişim Blog

Güncel konular ve program anlatımları

Süresi dolan mali mühür nasıl yenilenir?

tarafından:
Kategori:

Süresi dolan mali mühür nasıl yenilenir?

Mali mühürlerin 3. yılının bitmesine yakınlaşılmasıyla Mali mühür yenileme süreci başlar. Mali mührün yenilenebilmesi için Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin internet sitesi üzerinden başvuru yapılmalıdır.

İnternet sitesinde bulunan başvuru formundaki istenen bilgiler girildikten sonra yetkili bankalar üzerinden mali mühür bedelinin ödenmesi gerekir. Ancak bazı durumlarda Mali mühür süresinde yenilenemeyebilir. Bu durumda işlemlerini yerine getiremeyecek mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na durumu izah eden bir dilekçe yazmaları gerekir. Bu dilekçede;

birer örneği ile “Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No:16 Dışkapı/ANKARA” adresine başvurulması gerekir.

Yabancı ortaklı firmaların mali mühür başvuru süreci nasıl gerçekleşir?

%100 yabancı ortaklı kurumların mali mühür başvuru süreçleri Türk vatandaşlarından biraz daha farklıdır. Yabancı ortaklı firmaların mali mühür başvurusu için istenen belgeler şu şekildedir:

– “Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”nin doldurulması ve ardından imzalanmış ve kaşelenmiş hali,

– Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi’nin imzalı aslı

– Şirket kuruluş sözleşmesinin olduğu ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği,
– Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği gerekir.